Žurnalas „VETinfo“ – specializuotas periodinis leidinys, skirtas veterinarijos ir gyvulininkystės specialistams: veterinarijos gydytojams, besiverčiantiems privačia praktika ir dirbantiems maisto pramonės įmonėse, veterinarijos farmacininkams, valstybinių įstaigų gyvulininkystės specialistams, žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkių zootechnikams ir gyvulininkystės priežiūros specialistams, veterinarijos ir gyvulininkystės specialybių studentams, žemės ūkio mokyklų mokiniams.

Žurnalas leidžiamas nuo 2000 metų, kasmet išeina 6 numeriai. 2006 metais kartu su „VETinfo“ pradėtas leisti dvimėnesinis žurnalas „Ferma“ (šiuo metu „VETinfo“ priedas). „VETinfo” – žemės ir miškų ūkio parodos „Lietuvos agropanorama 2002“ laureatas.

Nuo 2011 metų žurnalą „VETinfo” leidžia VšĮ LŽŪKT redakcija „Mano ūkis”.